Cieľom kurzu je ...

Po jeho absolvovaní bude študent vedieť ...