v tomto kurze sa oboznámime s prostredím LMS Moodle a vyskúšame aktivity v roli študenta.